Verzorging en rustplaatsen

Er zijn elke avond zowel op de 5 km-routes als op de 10 km-routes een rustplaats voorzien.

De locaties van de rustplaatsen kunt u zodra ze bekend zijn hier vinden.

 

De Avond4daagse-organisatie verzorgt op de rustplaatsen vers drinkwater, aangeboden door Dunea Duin & Water. De wandelaars dienen dan wel een eigen bidon mee te nemen om te laten vullen. Dit om overbodig afval te vermijden en daarmee het milieu te ontzien.

Scholen kunnen desgewenst zelf op de rustplaatsen verzorging in de vorm van gezonde versnaperingen regelen voor de eigen school. De locaties van de rustplaatsen zullen tijdig op de website worden bekendgemaakt.

  

Let op: auto's mogen niet zonder ontheffing rijden buiten de openbare weg of op fietspaden! Overtreders zullen worden geverbaliseerd. In dringende uitzonderingsgevallen (beargumenteerd) kan een verkeersontheffing worden aangevraagd bij de organisatie (zie de contactgegevens op deze website). Deze is alleen bedoeld om dichter bij de rustplaats te komen voor het laden en lossen. Parkeren dient altijd te gebeuren op daarvoor bestemde plekken.

 

Een schoon evenement is een prettig evenement, voor de deelnemers, voor de organisatoren maar ook voor de omwonenden. De organisatie van de Avond4daagse vraagt daarom aan alle betrokkenen om met elkaar de verzamelplaatsen en het parcours schoon te houden. Op de verzorgingsplaatsen zijn minicontainers aanwezig voor restafval en voor plastic, blik en drinkkartons (PBD).

 

Samen kunnen we er voor zorgen dat de Avond4daagse een ordelijk en schoon evenement blijft dat voor iedereen een feest is.